Canon Cloud Connect

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากโซลูชั่น Canon Cloud Connect ปัจจุบันเราสามารถทำงานได้จากทุกที ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์พกพาหลากหลายรูปแบบรวมถึงใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ซึ่งนอกเหนือจากประสิทธิภาพการทำธุรกิจแล้ว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านไอทีมากมายเหนือนในอดีต จึงไม่แปลกที่องค์กรในปัจจุบันให้ความสนใจและเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากาการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ แล้ว ปัจจุบันเราก็ยังสามารถใช้งานระบบคลาวด์ผ่าน เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังชั่นได้ด้วย

Continue reading