สูตรสำเร็จ 9 ประการ เพื่อชัยชนะในตลาดสิ่งพิมพ์

การทำธุรกิจหรือเปิดร้านค้าขายอะไรนั้น ยอมมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ และการตลาดของเราเอง ไม่งั้นเราคงจะอยู่แบบมั่นคงยั่งยืนไปไม่ได้ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็เช่นเดียวกันซึ่งก็มีหลากหลาย ที่จะต้องเน้นถึงการบริการ ราคา และสินค้าที่จะขาย ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมีความสำคัญมากๆ สูตรความสำเร็จ 9 ประการนี้ ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่จะทำให้พวกเรา ชนะคู่แข่งได้อย่างสบายหากเราได้ลงมือตั้งใจทำอย่างจริงๆ จังๆ เอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง

Continue reading