ประเภทของ Resolution ภาพดิจิตอลและงานพิมพ์

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับเรื่องของ Resolution เกี่ยวกับรูปภาพ สำหรับภาพดิจิตอล เพื่องานถ่ายรูปและงานพิมพ์ครับพื้นฐานของ การใช้รูปภาพและความระเอียดคร่าวๆ ที่เราควรรู้จักว่าคุณภาพประมาณไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานรูปภาพซึ่งแบ่งออกคร่าวได้หลายรูปแบบซึ่งบางครั้งเราก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพที่แตก ไม่มีความละเอียดไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้ในงานสิ่งพิมพ์ หรือรูปภาพมีความละเอียดสูงมากๆ เมื่อเอามาออกแบบในโปรแกรมทำกราฟฟิค เช่น Illustrator หรือ Photoshop จนทำให้มีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปทำให้เครื่อง Computer ใช้ระยะเวลาโหลดนานเกินความจำเป็นและเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ครับเพราะฉนั้นเราจะมาทำความเ้ข้าใจเกี่ยวกับ Resolution ให้เหมาะสมกับงานที่จะทำครับ

Continue reading