Plot Autocad กระดาษไข A1

รับ Plot Autocad กระดาษไข A1 พิมพ์แบบแปลนกระดาษไข A1 พิมพ์ด้วยระบบ Laser Digital Print Oce’ ซึ่งเป็นเครื่องนำเข้าจาก เนเธอร์แลนด์ พิมพ์ลงบนกระดาษไข ขนาด A1 (size 841×594 mm.) กระดาษไข หนา 95 gram Plot ด้วยโปรแกรม Autocad ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมนำมาเขียนแบบ หากท่านลูกค้าท่านใด สนใจพิมพ์แบบแปลน เรามีทั้งกระดาษขาว และกระดาษไข ซึ่ง Plot Autocad A2- A0 พิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ เราสามารถตั้ง Scale On Paper size และ กำหนด Plot Style เบอร์ปากกา ให้ท่านได้ครับPlot Autocad กระดาษไข A1

Plot Autocad กระดาษไข A1