พิมพ์คู่มือสัมมนา เอกสารประกอบสัมมนา

ขอบคุณลูกค้าจาก Peaple Value สถาบันฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HR ที่ไวว้างใจให ้PRINT EXPRESS เอกสารคู่มือประกอบการอบรมสัมมนาของทางบริษัท ซึ่งพิมพ์ด้วยระบบ Digital Print เนื้อในพิมพ์ขาวดำลงกระดาษ Double A 80 แกรม หน้าปกและปกหลังพิมพ์ 4 สี พร้อมเคลือบพีวีซีด้าน พร้อมเข้าเล่มด้วยสันขดลวดสีขาว พิมพ์พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าที่ Office หากลูกค้าท่านใดสนใจพิมพ์คู่มือประกอบสัมมนาสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ยินดีให้บริการ ร้านเปิดทุกวัน จำนวนน้อยเราก็รับครับผม

Continue reading