เข้าเล่มสันกาว Portfolio

ทำเล่ม Portfolio

เข้าเล่มสันกาว Portfolio เข้าเล่มสันกาว ขอขอบคุณลูกค้า BI-O Soft ที่ได้มาสั่งเข้าเล่มสันกาว กับเรา ลูกค้าสั่งเข้าเล่มสันกาว ขนาด A4 ปริ้นปกด้วยกระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม  เคลือบหน้าปกมัน จำนวน 3 เล่ม 1 ชั่วโมงรับงานได้เลย

Continue reading