โปสเตอร์ด่วน A0

พิมพ์โปสเตอร์ด่วน ขนาด A0 (841 x 1189 mm.) ซึ่งพิมพ์ด้วยระบบ Inkjet Print หมึก 8 สี จากเครื่อง Injket Canon IPF พิมพ์ลงบนกระดาษ Glossy Photo จึงทำให้งานที่ได้ คมชัด สวยงาม สีอิ่มตัว สามารถพิมพ์โปสเตอร์ด่วน รอรับได้เลย ถ้ามีไฟล์งานมาแล้วใช้เวลาเพียง 30 นาที ก็พิมพ์โปสเตอร์เสร็จแล้วครับ งานที่นิยมพิมพ์มากๆ ในช่วงนี้ก็คืองานพิมพ์โปสเตอร์เสนองานวิชาการ งานพิมพ์โปสตเตอร์โปรโมชั่นร้านอาหาร พิมพ์โปสเตอร์โปรโมชั่นร้านกาแฟ หากลูกค้าท่านใดสนใจพิมพ์โปสเตอร์ สามารถติด Print Express ได้ครับ เรามีทีมกราฟฟิกออกแบบโปสเตอร์ จัดแบบอาร์ตเวิร์คโปสเตอร์ พิมพ์จำนวนน้อยได้ เริ่มต้นที่ 1 ใบ ขึ้นไป พิมพ์จำนวนมากได้ราคาพิเศษครับ

พิมพ์ Poster A0

พิมพ์โปสเตอร์วิชาการ

โปสเตอร์ด่วน