โบว์ชัวร์นั้น มีความสำัคัญอย่างไร แล้วทำไมต้องออกแบบโบว์ชัวร์

ถ้าจะพูดถึงความสำคัญของโบว์ชัวร์นั้นขอบบอกเลยครับ เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย หากเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา โปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ซึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานที่เราควรมีีควบคู่กับการทำธุรกิจของท่านและทำไมต้องออกแบบโบว์ชัวร์ถึงจะมีโบว์ชัวร์แล้วก็จริง แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือทำอย่างไร ให้โบว์ชัวร์นั้นมีความโดดเด่น น่าสนใจ น่าอ่าน ไม่ว่าจะเป็น ราคา รูปแบบดีไซน์ ตัวอักษร หรือรูปภาพ ล้วนแล้วเป็นสิ่งสำคัญในการชักจูงให้คนมาใช้บริการหรือมาซื้อของ Sale Page ต่างๆ ต้องมีความกระชับ เข้าใจง่าย และจูงใจและที่สำคัญ การดีไซน์จะต้องสื่อถึงแบรนด์สินค้าของเราให้ชัดเจน มีความเป็นตัวตนของแบรนด์สินค้าของเรา