เคลือบขนาดใหญ่ เคลือบพลาสติก A4 A3 A2 A1 A0

เคลือบโปสเตอร์
เคลือบขนาดใหญ่ โปสเตอร์
เคลือบผ้ายันต์
เคลือบขนาดใหญ่ ผ้ายันต์
เคลือบตารางแผนงาน
เคลือขนาดใหญ่ ตารางแผนงาน
เคลือบเอกสารสำคัญ
เคลือบขนาดใหญ่ แผนธุรกิจ
 
เคลือบภาพเขียน
เคลือบขนาดใหญ่ ภาพเขียน

บริการเคลือบเอกสารขนาดใหญ่ เคลือบขนาดใหญ่ เคลือบร้อนหน้ากว้าง สำรับท่านที่ต้องการ งานเคลือบขนาดใหญ่ 65 ซม. บริการเคลือบเอกสารขนาดใหญ่ เคลือบร้อน หน้าเดียว หรือ 2 หน้าในเครื่องเดียว ซึ่งสามารถเคลือบได้หน้ากว้างถึง 65 ซม. เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น เคลือบโปสเตอร์ คลือบผ้ายันต์ เคลือบภาพเขียน เคลือบแผนธุรกิจ เคลือบเอกสาร  เคลือบขนาดใหญ่

เคลือบยนาดใหญ่ เคลือบหน้ากว้าง

คุณสมบัติ เคลือบชนาดใหญ๋ เคลือบหน้ากว้าง 65 ซม. เป็นระบบเคลือบร้อน เคลือบร้อนได้บางสุด 32 micron และเคลือบได้ หนาสุด 100 micron สามารถเคลือบไดัทั้ง 1 หน้า และ 2 หน้า ได้ มีให้เลือก เคลือบมันกับเคลือบด้าน ซึ่งท่านจะเก็บงานของท่านไว้ได้นาน คงทน เมื่อท่านเอา งานมาเคลือบขนาดใหญ่
การเคลือบขนาดใหญ่ ค่อนข้างหาร้านที่บริการเคลือบขนาดใหญ่ยาก เพราะว่าเครื่องมือสำหรับเคลือบขนาดใหญ่ ยังมีผู้ให้บริการค่อนข้างน้อย