เข้าเล่มหนังสือ สันกาว สันขดลวด สันห่วงพลาสติก สันเกลียว

เข้าเล่มหนังสือ,เอกสารทั่วไป บริการรับเข้าเล่มหนังสือต่างๆ มากมายมีเข้าเล่มหนังสือหลายแบบ เข้าเล่มหนังสือหลายขนาด มีหลายสีสันให้ท่านเลือกมากมาย เข้าเล่มหนังสือสำหรับใช้งานต่างๆ เช่น หนังสืองานสัมมนาวิชาการ , เข้าเล่มหนังสือเอกสารคู่มือ ซึ่งเราสามารถบริการท่านได้อย่างมืออาชีพ มีเครื่องมือเข้าเล่มหนังสือ ที่ครบครัน และทันสมัย ทั้งจัดรูปเล่ม ออกแบบปก สำหรับเข้าเล่มหนังสือ

– เข้าเล่มหนังสือวิชาการ
– เข้าเล่มเอกสารสัมมา
– เข้าเล่มแคตตาล็อกสินค้า
– เข้าเล่มเอกสารโครงการ
– เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ
– หนังสือแผนธุรกิจ
– เข้าเล่มไดอาีรี่
– เข้าเล่มแม็กกาซีน
– เข้าเล่มครูชำนาญการ
– เข้าเล่มครูวิทยะฐานะ
– เข้าเล่มหนังสือรุ่น
– เข้าเล่มเมนูอาหาร

เข้าเล่มแบบสันกาวร้อน ไสกาว เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงาม เหมาะสำหรับหนังสือเล่มที่มีความหนาระดับหนึ่ง ประมาณ 70 หน้าขึ้นไป เช่น พ็อคเก็ตบุคส์ ตำรา หรือนิตยสาร หนังสือวิชาการ หนังสือครูชำนาญการ หนังสือครูวิทยะฐานะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

เข้าเล่มสันห่วงขดลวด การเข้าห่วง มีข้อดีคือทำให้สามรถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไป และทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือสมุดบันทึก แต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ ถ้าจะเพิ่มต้องตัดของเก่าทิ้งก่อน แล้วเปลี่ยนห่วงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

เข้าเล่มสันห่วงขดลวด การเข้าห่วง มีข้อดีคือทำให้สามรถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไป และทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือสมุดบันทึก แต่ข้อเสียคือ ไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ ถ้าจะเพิ่มต้องตัดของเก่าทิ้งก่อน แล้วเปลี่ยนห่วงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

เข้าเล่มแบบสันห่วงพลาสติก การเข้าห่วงหลาสติก มีข้อดีคือทำให้สามารถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้เข้าได้จนถึงประมาณ 400แผ่น และจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี หรือสมุดบันทึก มีให้เลือกมากมายหลายสี หลายขนาด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..