ออกแบบแฟ้ม พิมพ์แฟ้มกระดาษ แฟ้มสัมมนา

บริการออกแบบแฟ้มกระดาษสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการทำแฟ้ม เรามีทีมงาานกราฟฟิค สำหรับออกแบบแฟ้มกระดาษให้ท่าน สำหรับเอาไว้ใช้ แฟ้มสัมมนา, แฟ้มเสนองาน, แฟ้มเอกสารการขาย เรามีบริการพิมพ์แฟ้มกระดาษด้วยระบบ Offset ตาม Template เรามี เรามีให้ท่านเลือก 4 รูปแบบ มีกระดาษ 250 แกรม, 300 แกรม และมีเทคนิคหลักการพิมพ์ เช่น เคลือบ OPP มัน เคลืือบ OPP ด้าน มีที่เสียบนามบัตร

ออกแบบ พิมพ์แฟ้มสัมมนา แฟ้มกระดาษ

เรามี Template ให้ท่านเลือก 4 รูปแบบ ตาม Layout ด้านล่างครับ ท่านสามารถเลือกรูปแบบ เพื่อให้เราออกแบบ ตาม Layout ที่ท่านต้องการ เพื่อจัดเตรียมพิมพ์ สามารถเลือกกระดาษได้ 2 ขนาด คือ กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม และ กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม มีเทคนิคหลังการพิมพ์ ให้เลือก 2 ประเภทคือ เคลือบ OPP มันเงา และ OPP ด้าน สามารถเคลือบได้ทั้ง 1 หน้า และ 2 หน้า

 

bar

file-folder-P001

line_small

file-folder-P002

line_small

file-folder-P003

line_small

file-folder-P004