หมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ด้วยคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้น มาตรฐานในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นที่สนใจ และองค์ประกอบที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคงจะเป็นอื่นใดไม่ได้ นอกจากเป็นหมึกที่ใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์โดยหน้าที่แล้วคือเพื่อประดับสีสันให้บรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้แล้ว ยังรับหน้าที่รองอื่นๆ ด้วยเช่น สามารถทนความร้อน ความเย็น น้ำมัน การเสียดถูต่างๆ หมึกพิมพ์รับฐานะจำเลยวายร้ายต่อสุขภาพมนุษย์ คงเป็นเพราะจัดเป็นสารเคมีที่แยกต่างหากอย่างชัดเจนต่างจากวัสดุใช้พิมพ์ เช่น กระดาษ ถ้วยเมลานิน ถ้วยพลาสติก PP เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีสถิติ ระบุถึงภาวะอันตราย ถึงขั้นสูญเสียชีวิต จากการกลืนกินหมึกพิมพ์ที่เห็นกันเป็นปกติทุกวัน

หลายคนคงจำกันได้ ว่าเมื่อปี 2005 เกิดเหตุการณ์ตื่นตัวถึงความอันตราย ในหมึกพิมพ์อย่างจริงจังขึ้น เมื่อมีการพบการปนเปื้อนสาร Isopropylthioxantone หรือ itx นี้เป็นส่วนหนึ่งในสารเคมี ในหมึก UV benzophenone ในอาหารประเภท คอนเฟรค สูงกว่ามาตรฐาน แม้ว่าจะบรรจุภายในกล่อง ที่เคลือบด้วยสาร polyethylene แล้วก็ตามดังนั้นกระบวนการศึกษาการบรรจุภัณฑ์อาหารจึงตื่นตัว

หมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ด้วยคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้น มาตรฐานในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นที่สนใจ และองค์ประกอบที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคงจะเป็นอื่นใดไม่ได้ นอกจากเป็นหมึกที่ใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์โดยหน้าที่แล้วคือเพื่อประดับสีสันให้บรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้แล้ว ยังรับหน้าที่รองอื่นๆ ด้วยเช่น สามารถทนความร้อน ความเย็น น้ำมัน การเสียดถูต่างๆ หมึกพิมพ์รับฐานะจำเลยวายร้ายต่อสุขภาพมนุษย์ คงเป็นเพราะจัดเป็นสารเคมีที่แยกต่างหากอย่างชัดเจนต่างจากวัสดุใช้พิมพ์ เช่น กระดาษ ถ้วยเมลานิน ถ้วยพลาสติก PP เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีสถิติ ระบุถึงภาวะอันตราย ถึงขั้นสูญเสียชีวิต จากการกลืนกินหมึกพิมพ์ที่เห็นกันเป็นปกติทุกวัน

หลายคนคงจำกันได้ ว่าเมื่อปี 2005 เกิดเหตุการณ์ตื่นตัวถึงความอันตราย ในหมึกพิมพ์อย่างจริงจังขึ้น เมื่อมีการพบการปนเปื้อนสาร Isopropylthioxantone หรือ itx นี้เป็นส่วนหนึ่งในสารเคมี ในหมึก UV benzophenone ในอาหารประเภท คอนเฟรค สูงกว่ามาตรฐาน แม้ว่าจะบรรจุภายในกล่อง ที่เคลือบด้วยสาร polyethylene แล้วก็ตามดังนั้นกระบวนการศึกษาการบรรจุภัณฑ์อาหารจึงตื่นตัว

ก่อนอื่นใดมาสัมผัสทางตรง และทางอ้อมของหมึกพิมพ์ต่ออาหารก่อน