หมึกพิมพ์ฐานน้ำมันถั่วเหลือง หมึกพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในสภาพสังคมปัจจุบันพลังงานเชื่้อเพลิงหรือพลังทดแทนนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนี้พลังงานเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันได้ลดน้อยลงเรื่อยๆ ทุกวันและมีราคาค่อนข้างแพงขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนที่ลดลงจึงทำให้มนุษย์เราเริ่มมองหาสิ่งที่จะมาทดแทนพลังงานน้ำมัน และช่วยรักษาโลกไปด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากปัจจุบันนี้โลกร้อนขึ้นทุกวันเนื่องจากมนุษย์นั่นเอง มนุษย์ก็มีหลายส่วนที่เริ่มมีจิตสำนึกในการที่จะลดโลกร้อน โดยช่วยกันปลูกต้นไม้ ลดขยะ และสร้างสภาพต่างๆของโลกให้ดีขึ้นเรือ่ยๆ เช่นเดียวกับวงการงานพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดโลกร้อนและหาพลังงานมาทดแทนพลังงานน้ำมัน ซึ่งผู้ประการพิมพ์เริ่มใช้หมึกพิมพ์ออฟเซ็ิทเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชที่มนุษย์นำมาประกอบในการปรุงอาหารเป็นหลัก ปัจจุบันถั่วเหลืองสามารถนำมาประกอบเป็นส่วนหนึงของหมึกพิมพ์ โดยนำน้ำมันถั่วเหลืองมาผสมกับเรซินและตัวทำละลาย จากนั้นใ้ห้ความร้อนจนเรซินละลายหมด ส่วนผสมที่ได้จะถูกนำมาผสมกับผงสีแล้วบดจนได้ขนาดของผงสีที่ต้องการแล้วจึงเติมสารเติม

แต่งต่างๆ เพื่อเป็นหมึกโดยปริมาณของน้ำมันถั่วเหลืองในหมึกพิมพ์นั้นจะขึ้นกับหมึกพิมพ์ชนิดต่างๆ โดยหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันถั่วเหลืองไม่สามารถนำมารับประทานได้เพราะมีผงสีและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้เช่นเดียวกับหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันปิโตรเลี่ยม ขอบคุณบทความจาก Thai Print Maazine