ส่งไฟล์งานให้ Print Express Online

ท่านมั่นใจแล้วว่าได้ผ่านขั้นตอนดังนี้ก่อนส่งไฟล์ :
1. สนทนาเกีี่ยวกับรายละเอียดงานพิมพ์กับเจ้าหน้าที่แล้ว
2. ได้รับใบเสนอราคาและยอมรับในราคาที่เสนอให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
3. ยินดีรับเงื่อนไขในการมัดจำและชำระเงิน สำหรับงานของท่าน
4. ตรวจสอบไฟล์งานถูกต้องทุกประการ
 
ช้อควรคำนึงเมื่อใช้บริการ :
1. ความเร็วของการส่งไฟล์งานขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ชิ้นงาน ประเภทความของอินเทอร์เน็ตของท่าน
2. โปรดรอที่คอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าการอัพโหลดจะเสร็จสมบุรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์งานนั้นจะมาถึงเรา
3. หากท่านไม่แนใจว่า การอัพโหลด สำเร็จหรือไม่ กรุณาโทรสอบผามผลการส่งไฟล์ได้ที่ Tel : 0844480444
 
 เราจะติดต่อกลับเมื่อ :
หลังจากการส่งไฟล์แล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อาทาง E-mail ภายใน 48 ชั่วโมง หรือทางโทรศัพท์ ท่านจะได้รับคำแนะนำและชี้จุด ที่ต้งอแก้ไขตามมาตรฐานการทำงานเบื้องต้นของเรา เพื่อให้พร้อมสำหรับการพิมพ์ เพื่อให้คุณภาพงานพิมพ์ของท่านออกมาดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ และเราสามารถ ทำการปรับแต่ง แก้ไข หรือออกแบบใหม่ให้ท่านได้ ในกรณีท่านยังไม่ีมี อาร์ตเวิร์ค หรือต้องการ ให้ออกแบบใหม่ (คิดค่าบริการเพิ่มเติมตามรายละเอียดของงานโดยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนเสนอราคาให้ท่านทราบอีกทีค่ะ)