ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556

ทางเรา Print Express Online ขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ ไม่มีโรคภัย ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี 2556 สิ่งที่ไม่ดี ก็ให้ทิ้งไปกับปีเก่าๆ นะครับ ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านลูกค้าได้ไว้วางใจ ให้เรารับใช้งานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน หากทางเราบริการขาดตก บกพร่องประการใด ก็ขอแก้ตัวใหม่นะครับ สำหรับเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 นี้ ทางเรา ไม่ได้หยุดให้บริการ ท่านสามารถสั่งงานสิ่งพิมพ์ได้เหมือนเดิม ทางเรา เปิดให้บริการงานสิ่งพิมพ์ทั้งหมดครับ เช่น นามบัตรด่วน ตรายางด่วน ออกแบบสิ่งพิมพ์ เมนูอาหาร ตัดสติ๊กเกอร์ไดคัท ฉลากสินค้า พิมพ์โปสเตอร์เป็นต้นครับ เรามีบริการ รับ – ส่งให้ท่าน