สูตรสำเร็จ 9 ประการ เพื่อชัยชนะในตลาดสิ่งพิมพ์

การทำธุรกิจหรือเปิดร้านค้าขายอะไรนั้น ยอมมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ และการตลาดของเราเอง ไม่งั้นเราคงจะอยู่แบบมั่นคงยั่งยืนไปไม่ได้ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ก็เช่นเดียวกันซึ่งก็มีหลากหลาย ที่จะต้องเน้นถึงการบริการ ราคา และสินค้าที่จะขาย ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนมีความสำคัญมากๆ สูตรความสำเร็จ 9 ประการนี้ ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่จะทำให้พวกเรา ชนะคู่แข่งได้อย่างสบายหากเราได้ลงมือตั้งใจทำอย่างจริงๆ จังๆ เอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง

1. การชนะด้วยการมีคุณภาพที่เหนือกว่า เป็นเรื่องของคุณภาพของลูกค้าในสายตาของลูกค้า มักมีคำถามเกิดขึ้นว่าคุณภาพที่เหนือกว่านั้นสามารถสร้างชัยชนะได้จริงหรือ  ซึ่งในมุมมองของลูกค้าบางกลุ่มบอกว่าจริง แต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มเช่นเดียวกันที่มักไม่ยอมจ่ายหากสินค้านั้นมีราคาแพงมากๆ ถึงแม้่ว่าจะรู้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพจริง

2. ชนะด้วยบริการที่เหนือกว่า ประเด็นนี้มองว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการการบริการที่ดีในลักษณะที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในอดีตโรงแรมที่ดีที่สุดคือระดับ 5 ดาว แต่ปัจจุบันมีโรงแรมในระดับ 7 ดาว เกิดขึ้น หากเราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเกิดความคาดหวังว่า คงมีอะไรพิเศษกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเรียกว่า ความคาดหวัง

3. ชนะด้วยราคาที่ต่ำกว่า กลยุทธ์ในเรื่องของราคาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่สุด ที่เรามักบอกพนักงานขายอยู่เสมอว่า การให้ราคาต่ำเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด แต่ควรเป็นเรื่องที่ทำหลังสุด แต่ก็มีนักธุรกิจบางรายประสบความสำเร็จ จากกลยุทธ์ราคาต่ำ อย่างเช่น Wal-mart สายการบินต้นทุนต่ำ

4. ชนะด้วยการมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูง หมายถึง เวลาที่เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากๆ เราจะทราบว่า จุดคุ้มทุนของตัวเอง นอกเหนือจากนั้น เราจะทราบจำนวนการผลิต และแบรนด์สินค้าที่ลูกค้าจำได้มากกว่านั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า

5. ชนะด้วยการปรับตัว และปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้าต้องการสินค้า หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อโอกาสทางธุรกิจ แต่สิ่งที่ต้องการพิจารณา คือ ต้นทุนที่สูงขึ้นและการควบคุมกระบวนการผลิต

6. ชนะด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเสมอเนื่องจากมีผลกระทบในเรื่องของการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและการปรับปรุงนั้นจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสินค้าตัวใดที่ไม่มีการปรับปรุงนั้นมักจะถูกแทนที่เสมอ

7. ชนะด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นั้น มีอัตราความล้มเหลวในสินค้าใหม่ๆนั้น สินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ร้อยละ 80 และสินค้าอุตหกรรมอยู่รอ้ยละ 30

8. ชนะด้วยการเข้าตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง ปัจจุบัน ตลาดพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม มักมีอัตราการเติบสูง แต่โดยเฉลี่ยบริษัทที่มักเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง มักจะล้มเหลว  นอกจากตลาดนั้นจะยอมรับแบรนด์ หรือตราสินค้านั้นๆ ว่าเป็นมาตรฐาน การยอมรับเหล่านั้น จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์นั้น สามารถเพิ่มยอดขายและผลตอบแทนต่างๆ

9. ชนะด้วยการตอบสนองเกินความคาดหวังของลูกค้า บริษัทที่ประสบชัยชนะคือ บริษัทที่ตอบสนองเกินความคาดหวังของลูกค้า การสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้านั้นมักจะส่งผลให้ลูกค้าเหล่านั้นกลายเป็นผู้ภักดี ของบริษัทสูงมากทีเดียว และมีปริมาณมากเช่นกัน แต่ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีประมาณที่มากเช่นกัน ซึ่งจะมีความสิ้นเปลืองและความยุ่งยาก