สมุดนักข่าว Air Asia

ขอบคุณ Thai Air Asia สั่งพิมพ์ส สมุดนักข่าว ซึ่งเอาไว้สำหรับแจกนักข่าว และผู้ที่เข้าร่วมงาน เปิดสายการบินของ Thai Air Asia Fly Direct From Bangkok Mandalay ซึ่งคราวนี้เปิดที่  พม่า เส้นทางมหัศจรรย์ ซึ่งใครจะเดินทางไป Mandalay ก็สะดวกสบายมากขึ้นเลยครับ ซึ่งบินตรงเลยทีเดียว ไม่ต้องเสียเวลาต่อรถอีกแล้ว และขอขอบคุณที่ไว้วางใจ Print Express ครับ

.

Booklet

3gswxckiIJOcH4nl3JppSChDq5S2KR2vnjnr-hC-J7U 3u2v3U3JWY5xNH_Jvz7uQKbUG1ClCwBVXlXxyRdMJLU

Spec size 9×21 cm

Paper :  กระดาษเนื้อใน 70 แกรม จำนวน 100 แผ่น ต่อเล่ม

Cover : กระดาษ อาร์ตมัน 210 แกรม

พิมพ์ : พิมพ์ Digital 4 สี Canon C1

เข้าเล่ม : เข้าเล่มแบบ สันขดลวด สี ขาว หนา 12 mm.

จำนวน : 500 เล่ม

ระยะเวลา : 5 วัน

จัดส่ง : ตามโรงแรมที่จัดงาน โดยรถยนต์