พิมพ์ใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ

บริการออกแบบใบประกาศนียบัตร พิมพ์ใบประกาศ ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบริษัทที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ทางเรามีทีมงานออกแบบใบประกาศและรันชื่อผู้รับใบประกาศให้ท่าน และเรายังมีเทคนิคหลังการพิมพ์เช่น ปั๊มเงิน ปั๊มทอง และมีกระกาษให้ท่านเลือกมากมาย ตาม Concept งานของท่านงานทุกใบล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน รัฐฯ บริษัทเอกชนSME’s โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น PMAT, NIDA, ปตท. Delta Air Line, กระทรวงเทคโนโลยี สาระสนเทศ เป็นต้น

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร

ตราปั๊มนูนใบประกาศ

ตราปั๊มนูน ใบประกาศนียบัตร

ตราปั๊มนูนใบประกาศ ตราปั๊มนูน สำหรับปั๊มนูนใบประกาศ ตราปั๊มนูนใบประกาศ ตราปั๊มนูน สำหรับปั๊มนูนใบประกาศ เพื่อเพิ่มความเป็นมาตรฐานให้กับองค์กรของท่าน ป้องกันการปลอมแปลงใบประกาศบล็อกปั๊มนูนทำจากบล็อกทองเหลือง ซึ่งทำให้มีความคมชัดของตราปั๊มนูน สามารถปั๊มกระดาษใบกระดาษที่มีความหนาได้ ถึง 250 แกรม

 

เทคนิคการพิมพ์ใบประกาศ

 

ตัวอย่างใบประกาศ

พิมพ์ใบประกาศ ออกแบบใบประกาศ