พิมพ์โบว์ชัวร์ ออกแบบ

โบวชัวร์ Brochure
โบว์ชัวร์หรือแผ่นพับเป็นเอกสารสำหรับแจกทั่วไปเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้เกี่ยวกับเนื้อหา โบว์ชัวร์ และโปรโมชั่นข้อมูลต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจและซื้อบริการหรือสินค้านั้นๆ จากการอ่านจากโบว์ชัวร์ ซึ่งสามารถทำไ้ด้หลากหลายเช่น โบว์ชัีวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว โบว์ชัวร์บริษัท โบว์ชัวร์รายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โบว์ชัวร์โรงแรมที่พัก ซึ่งนับได้ว่า โบว์ชัวร์เป็นสิ่งพิมพ์ด้านการตลาดทีสำคัญมากๆ
รูปแบบของแผ่นพับ โบวชัวร์าน
แผ่นพับเป็นการพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว แต่มีการพับ เพื่อแบ่งเนื้อหาเป็น่ช่องๆ ส่วนมากนิยมใช้กระดาษ A4 หากเป็นขนร์าดอื่นซึ่งสามารถพับไ้ด้หลายแบบ ให้มีขนาดที่ต้องการได้ ส่วนใบปลิวจะไม่มีการพับ
 
ขนาด โบว์ชัวร์
โดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ 31×43 นิ้ว 24×35 นิ้ว มาใช้พิมพ์
 
กระดาษสำหรับพิมพ์ฺโบว์ชัวร์
นิยมใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม สำหรับผิวสีเดียว
และกระดาษอาร์ตมัน 90-160 แกรม
สำหรับพิมพ์ ออฟเซ็ท 4 สี
 
ระบบการพิมพ์โบว์ชัวร์
ระบบออฟเซ็ท สามารถพิมพ์ตั้งแต่ 1-5 สี หรือตามความต้องการ ซึ่งจะมีสีพิเศษให้เลือกด้วย
เช่น สีเงิน (Silver) สีทอง(Gold)
 
เทคนิคการพิมพ์พิเศษของโบว์ชัวร์

มีเทคนิคพิเศษในการพิมพ์โบว์ชัวร์ให้สวยและมีลูกเล่นมากขึ้น เช่น เช่น การเคลือบ UV, Spot UV (คลือบเฉพาะจุด), เคลือบ pvc เงา เคลือบ pvc ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและคงทน และทนต่อการเปียกน้ำ พิมพ์เดินทอง ปั้มนูน ใช้กับตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ โลโก้