พิมพ์ป้ายไวนิล Vinyl

บริการออกแบบ ป้ายโฆษณา พิมพ์ป้ายไวนิล โฆษณา ป้ายไวนิลกันน้ำ Inkjet Outdoor สำหรับ เอาไว้โฆษณาสินค้าและบริการของท่าน ด้วยความละเอียดสูง คมชัดเครือ่ง Phoeton หัวพิมพ์
ญี่ปุ่น Mimaki ซึ่งให้ความอิ่มตัวของสีดีเยี่ยม มีวัสดุสำหรับพิมพ์งานงานมากมาย เช่น ไวนิล สติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ C2 เรามสามารถพิมพ์หน้างได้ถึง 3.50 เมตร สามารถ เจาะตาไก่ พับขอบพับร้อยเชือกสำหรับแขวน

พิมพ์ป้ายไวนิล

No.
ประเภทวัสดุ การใช้งานลักษณะป้ายไวนิล
1. ไวนิลทึบแสง ป้ายบิลบอร์ด, แบนเนอร์หน้าอาคาร, โปรโมชั่น ธงญี่ปุ่น ฯลฯ
2.
ไวนิลโปร่งแสง ป้ายกล่องไฟ, ตู้ไฟ
3.
สติ๊กเกอร์ C2
สติกเกอร์มองทะลุได้ด้านเดียว เช่นรถไมโครบัส รถเมล์ ติด ออฟฟิศ

ออกแบบป้ายไวนิล

พิมพ์ป้ายไวนิล