พิมพ์นามบัตร pvc นามบัตร สปอทยูวี

พิมพ์นามบัตร ด้วยระบบ Offset เรามีบริการออกแบบนามบัตร และพิมพ์นามบัตรคุณภาพ ด้วยเครื่องพิมพ์ Offset ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนลงวัสดุที่หลากหลายกว่า พิมพ์นามบัตรด่วน ระบบ Digital จึงทำให้ท่านมั่นใจว่า นามบัตรของท่านจะดูสวยงาม ซึ่งเรายังมีเทคนิคหลัง การพิมพ์ พิเศษให้ท่านเลือกอีกมากมาย

พิมพ์ นามบัตร Offset นามบัตร pvc นามบัตร สปอท ยูวี

พิมพ์ 1 หน้า , พิมพ์ 2 หน้า (หน้า-หลัง)

Timing-Offset-Namecard

พิมพ์นามบัตร-Offset

bar_namecard_offset

พิมพ์นามบัตร1

พิมพ์นามบัตร กระดาษอาร์ต 250 แกรม

พิมพ์นามบัตร Offset 4 สี ลงบนกระดาษอาร์ตมัน หนา 250 แกรม
สามารถพิมพ์ 1-2 หน้าได้ สามารถ ไดคัทมุม โค้งมน Reduis 3 mm.
จำนวนที่ต้องสั่งพิมพ์ : 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5000 ใบ
จำนวนที่พิมพ์ อย่างน้อย ชื่อละ 500 ใบ ขึ้นไป

พิมพ์นามบัตร2

พิมพ์นามบัตร กระดาษอาร์ต เคลือบด้าน 250 แกรม

พิมพ์นามบัตร Offset 4 สี ลงบนกระดาษอาร์ตมัน เคลือบด้าน 250 แกรม
น้ำบัตรฉีกไม่ขาด กันน้ำ เวลาสำผัสนามบัตรจะดูผิวด้านๆ สวยงามครับ
สามารถพิมพ์ 1-2 หน้าได้ สามารถ ไดคัทมุม โค้งมน Reduis 3 mm.
จำนวนที่ต้องสั่งพิมพ์ : 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5000 ใบ
จำนวนที่พิมพ์ อย่างน้อย ชื่อละ 500 ใบ ขึ้นไป

พิมพ์นามบัตร3
 

พิมพ์นามบัตร PVC 220 แกรม

พิมพ์นามบัตร Offset 4 สี ลงบน PVC 220 แกรม พิมพ์กันน้ำ นามบัตร
ฉีกไม่ขาด เวลาสัมผัสจะดูมันเงา บางๆ สวยงามครัสามารถพิมพ์ 1-2 หน้าได้
สามารถ ไดคัทมุม โค้งมน Reduis 3 mm.
จำนวนที่ต้องสั่งพิมพ์ : 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5000 ใบ
จำนวนที่พิมพ์ อย่างน้อย ชื่อละ 500 ใบ ขึ้นไป

พิมพ์นามบัตร4

พิมพ์นามบัตร กระดาษอาร์ต 300 แกรม

พิมพ์นามบัตร Offset 4 สี ลงบนกระดาษอาร์ตมัน หนา 300 แกรม
เป็นกระดาษผิวมันเงาจับดูจะหนากว่า นามบัตรบัตร 250 แกรม
สามารถพิมพ์ 1-2 หน้าได้ สามารถ ไดคัทมุม โค้งมน Reduis 3 mm.
จำนวนที่ต้องสั่งพิมพ์ : 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5000 ใบ
จำนวนที่พิมพ์ อย่างน้อย ชื่อละ 500 ใบ ขึ้นไป

พิมพ์นามบัตร5

กระดาษอาร์ต เคลือบด้าน สปอท 1 หน้า  250 แกรม

เทคนิค     : พิมพ์นามบัตร กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบ ด้าน 2 หน้า
                  เคลือลสปอทเงา 1 หน้า เช่น สปอท Logo
คุณสมบัติ : เวลาสัมผัสจะดูด้านๆ กันน้ำ ฉีกไม่ขาด เวลาสัมผัสตรงที่
                 สปอท จะดูเงาๆ นูนๆ ดูสวยงามครับ
จำนวนที่ต้องสั่งพิมพ์ : 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5000 ใบ
จำนวนที่พิมพ์ อย่างน้อย ชื่อละ 500 ใบ ขึ้นไป