ประเภทของ Resolution ภาพดิจิตอลและงานพิมพ์

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับเรื่องของ Resolution เกี่ยวกับรูปภาพ สำหรับภาพดิจิตอล เพื่องานถ่ายรูปและงานพิมพ์ครับพื้นฐานของ
การใช้รูปภาพและความระเอียดคร่าวๆ ที่เราควรรู้จักว่าคุณภาพประมาณไหนถึงจะเหมาะกับการใช้งานรูปภาพซึ่งแบ่งออกคร่าวได้หลายรูปแบบซึ่งบางครั้งเราก็คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพที่แตก ไม่มีความละเอียดไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้ในงานสิ่งพิมพ์ หรือรูปภาพมีความละเอียดสูงมากๆ เมื่อเอามาออกแบบในโปรแกรมทำกราฟฟิค เช่น Illustrator หรือ Photoshop จนทำให้มีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปทำให้เครื่อง Computer ใช้ระยะเวลาโหลดนานเกินความจำเป็นและเปลืองทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ครับเพราะฉนั้นเราจะมาทำความเ้ข้าใจเกี่ยวกับ Resolution ให้เหมาะสมกับงานที่จะทำครับ

ความละเอียดมีอยู่ด้วยกันหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าพิจารณาความระเอียดของสิ่งใดหรือในแง่ใด ในที่นี้ขออธิบายเฉพาะศัพท์ความละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาพดิจิทัลซึ่งเกิดจากการนำเข้าข้อมูลด้วยกล้องดิจิตอลและเครื่องกราดภาพ

 

1. ความระเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution)

คือความละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ในการแยก บันทึก และ/หรือผลิตรายละเอียดของภาพ โดยพิจารณาเป็นพื้นที่
เช่น พิจารณาว่ากล้องดิจิตอล สามารถผลิตภาพดิจิตอลที่มีจำนวนพิกเซลหรือจำนวนจุดภาพในแนวนอน (ตามคอลัมน์) และในแนวตั้ง (ตามแนว) เป็นเท่าไร ถ้าสามารถ
ผลิตภาพดิจิตอลให้มี Pixels ในแนวนอนเท่ากับ 1,280 Pixels  และแนวตั้งเท่ากับ 1,024 Pixels แล้ว ความละเอียดเชิงพื้นที่ ของภาพดิจิตอลนี้  คือ 1,280 x 1,027 Pixels
คิดเป็นจำนวน Pixels ทั้งหมด  เท่ากับ 1, 310,720 Pixels หรือ 1.31 Mega Pixels เป็นต้น


2. ความละเอียดสี (Color Resolution)

หรือความละเอียดของสเกลสีเทา  (Gray Scle Resolution) หรือความลึกของบิต (bit Depth) คือความละเอียดของอุปกรณ์ที่สามารถ
แยกบันทึก หรือผลิตระดับความแตกต่างของสี หรือน้ำหนักสีที่มี ในภาพต้นฉบับหรือวัตถุต้นแบบได้มากหรือน้อย ถ้าแยกบันทึกหรือผลิตระดับความแตกต่างๆของสีหรือน้ำหนักสีได้มาก ภาพดิจิตอลที่ได้ ก็มีสีหรือน้ำหนักสีมากตามไปด้วย หน่วยของความละเอียดสีกำหนดเป็น Bit ต่อ Pixels ตัวอย่างเช่น ภาพดิจิตอลที่มีข้อมูลภาพ  1 Bit ต่อ  1 Pixel  นั้นเป็นภาพขาวดำ เนื่องจาก Pixel หนึ่งสามารถเก็บข้อมูล ได้แค่ bit เดียว หรือมีความลึก bit เท่ากับ 1  หากต้องการให้แสดง หรือส่งออกสี หรือน้ำหนักสีได้มากขึ้นก็ต้องเก็บข้อมูล ต่อ Pixel ให้มากขึ้น  และต้องมีการแยกสี (Color Separation)  ของต้นแบบของสีให้เป็นข้อมูลแสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ทางข้อมูล (Chanel ) เช่น ถ้าเก็บขอมูล Pixelเป็น 8 bit  หรือ 1 byte แล้ว สามารถแสดงเป็นสีหรือน้ำหนัก สีที่มีระดับความเข้มอ่อน แตกต่างกันได้  256 สี หรือ 256 ระดับ  8 bit และเก็บข้อมูลเป็น 3 ช่องทางข้อมูลแล้ว
สามารถผลิตสีรวมกันทั้งหมดได้  256x256x256 = 16,777,216 สี

 

1 bit ต่อ Pixel 1 ช่องข้อมูล 2 สีหรือน้ำหนักสี 8 bit ต่่อ Pixel 1 ช่องทางข้อมูล 256 สี หรือนำหนักสี 3 bit ต่อ Pixel 3 ช่องทางข้อมูล Indexed Color 8สี 8 bit ต่อ Pixel, 3 ช่องทางข้อมูล 16.7 ล้านส

อ้างอิงจาก บทความจากนิตยสาร วงการพิมพ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ต.ค. 2549