นามบัตร pvc

นามบัตร pvc นั้นเป็นเป็นนามบัตรที่พิมพ์ลงบนวัสดุ pvc ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ นามบัตรที่กันการเปียกน้ำ กันการฉีกขาด คือนามบัตร pvc นั้นจะมีความเหนียว ทนทานครับ

ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมัยก่อนนิยมทำเป็นนามบัตร Silk Screen (นามบัตรซิลค์สกรีน) ซึ่งพิมพ์เป็นแต่ละสี ตั้งแต่ 1 สี จนถึง 5 สีหรือสีพิเศษอื่นๆ เช่น ปั้มทองเค ปั้มเงิน ลงบนนามบัตร

pvc ครับ ซึ่งปัจจุบัน นามบัตร pvc ที่พิมพ์ในระบบ Silk Screen นั้นได้รับความนิยมน้อยลงไปเรื่อยๆ และที่นิยมพิมพ์ในปัจจุบันก็คือ นามบัตร pvc ที่พิมพ์ในระบบ offset คือพิมพ์

ที่โรงพิมพ์ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ 4 สี และมีความสวยงามกว่า ระบบ Silkscreen แต่ปัจจุบันนี้ ยังมีเครื่องมือที่มาช่วยพิมพ์นามบัตรพีวีซี อีกระบบ ก็คือ พิมพ์นามบัตรพีวีซี ในระบบ Digital

ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบ Offset พิมพ์จำนวนน้อยๆ ได้ ไม่ต้องพิมพ์ ต่อ ชื่อที่ละเยอะ และไม่ต้องทำเพลทและที่สำคัญมากคือสามารถพิมพ์นามบัตร pvc ด่วน รอรับได้เลย จึงเร่ิมเป็นที่ินิยมในปัจจุบันครับ

แต่พิมพ์นามบัตรพีวีซี ระบบดิจิตอลนั้น จะมีราคาแพงกว่าราคานามบัตร Silkscreen และ นามบัตรpvc ที่พิมพ์ระบ offset

Leave a Reply