การสร้างความศรัทธาให้กับสินค้า Brand Integrity

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่จดจำ และได้รับความไว้วางใจของลูกค้าและความซื่อสัตย์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราจึงควรมีสินค้าที่ดี ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์กับลูกค้าเช่นเดียวกัน จึงจะทำให้ลูกค้าของเราไม่ไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของสินค้าตัวอื่่นๆ มีความศรัทธาต่อสินค้าของเรา ก็เปรียบเสมือนแฟนบอล หรือแฟนคลับ ไม่ว่าอย่างไร ฉันก็จะเชียร์เธอและรักเธอตลอดไป ซึ่งก็มีวิธี ดังนี้

1. สร้างตราสัญลักษณ์ ให้เป็นที่จดจำแก่ลูกค้า ซึ่งจะต้องสื่อความหมายเข้าใจง่ายๆ
2. กำหนดสีสันของผลิตภัณฑ์และโลโก้ (color)
3. การกำหนดรูปแบบ ของดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ของเราให้ดูโดดเด่น จดจำง่าย มีความเป็นตัวตนและสือความหมายได้ดี ออกแบบโบว์ชัวร์
4. กำหนดคำขวัญ หรือสโลแกน สำหรับสินค้าของเรา เพื่อเสริมการขาย เช่น Print Express ศูนย์สิ่งพิมพ์ครบวงจร เพื่อขยายความให้กับธุรกิจอของเราให้เข้าใจง่ายและจดจำง่าย

เพื่อให้แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ และนำมาซึ่งการไว้วางใจ ในตัวสินค้าและบริการ ที่ฝังแน่นติดตัวสินค้าและบริการ