พิมพ์แคตตาล็อกสินค้าด่วน

บริการออกแบบแคตตาล็อกสินค้า catalogue และพิมพ์แคตตาล็อกสินค้าและบริการให้ท่าน เรามีทีมงานออกแบบแคตตาล็อกสินค้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์ ให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถพิมพ์แคตตาล็อกสินค้าจำนวนน้อยในระบบ Digital Print และพิมพ์จำนวนมากๆ แบบระบบออฟเซ็ท พร้อมทั้งเข้าเล่มไสกาว เย็บมุงหลัง หรือเป็นแฟ้มกระดาษเสนองาน และเรายังมีเทคนิคหลังการพิมพ์ที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานพิมพ์แคตตาล็อก เช่น เคลือบด้าน เคลือบเงา เคลือบสปอทยูวี เป็นต้น

Continue reading