พิมพ์ใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ

บริการออกแบบใบประกาศนียบัตร พิมพ์ใบประกาศ ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบริษัทที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate) ทางเรามีทีมงานออกแบบใบประกาศและรันชื่อผู้รับใบประกาศให้ท่าน และเรายังมีเทคนิคหลังการพิมพ์เช่น ปั๊มเงิน ปั๊มทอง และมีกระกาษให้ท่านเลือกมากมาย ตาม Concept งานของท่านงานทุกใบล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน รัฐฯ บริษัทเอกชนSME’s โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น PMAT, NIDA, ปตท. Delta Air Line, กระทรวงเทคโนโลยี สาระสนเทศ เป็นต้น

Continue reading