Print Express Online
ประเมินราคากับ Print Express Online ส่งไฟล์งานให้ Print Express Online ช่องทางชำระเงินกับ Print Express Online จัดส่งสินค้าของ Print Express Online
โบว์ชัวร์งานเทศกาล
โบว์ชัวร์งานเทศกาล

โบว์ชัวร์โรงแรม รีสอร์ท
โบว์ชัวร์โรงแรม รีสอร์ท

โบว์ชัวร์โฆษณาผลิตภัณฑ โบว์ชัวร์สินค้า
โบว์ชัวร์โฆษณาผลิตภัณฑ์

โบว์ชัวร์โฆษณาบริษัท
โบว์ชัวร์แ์นะนำบริษัท

โบว์ชัวร์แนะนำงานบริการ
โบว์ชัวร์แนะนำงานบริการ

 

 

 

 

โบวชัวร์ Brochure
โบว์ชัวร์หรือแผ่นพับเป็นเอกสารสำหรับแจกทั่วไปเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้เกี่ยวกับเนื้อหา และโปรโมชั่นข้อมูลต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจและซื้อบริการหรือสินค้านั้นๆ ซึ่งสามารถทำไ้ด้หลากหลายเช่น โบว์ชัีวร์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว โบว์ชัวร์บริษัท โบว์ชัวร์รายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โบว์ชัวร์โรงแรมที่พัก ฯลฯ

รูปแบบของแผ่นพับ โบวชัวร์
แผ่นพับเป็นการพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว แต่มีการพับ เพื่อแบ่งเนื้อหาเป็น่ช่องๆ ส่วนมากนิยมใช้กระดาษ A4 หากเป็นขนาดอื่นซึ่งสามารถพับไ้ด้หลายแบบ ให้มีขนาดที่ต้องการได้ ส่วนใบปลิวจะไม่มีการพับ

ขนาด
โดยทั่วไปมีการนำกระดาษแผ่นใหญ่ 2 ขนาดที่ใช้กันคือ 31x43 นิ้ว 24x35 นิ้ว มาใช้พิมพ์

กระดาษสำหรับพิมพ์ฺโบว์ชัวร์
นิยมใช้กระดาษปอนด์ 100 แกรม สำหรับผิวสีเดียว
และกระดาษอาร์ตมัน 90-160 แกรม
สำหรับพิมพ์ ออฟเซ็ท 4 สี

ระบบการพิมพ์โบว์ชัวร์
ระบบออฟเซ็ท สามารถพิมพ์ตั้งแต่ 1-5 สี หรือตามความต้องการ ซึ่งจะมีสีพิเศษให้เลือกด้วย
เช่น สีเงิน (Silver) สีทอง(Gold)

เทคนิคการพิมพ์พิเศษของโบว์ชัวร์
มีเทคนิคพิเศษในการพิมพ์โบว์ชัวร์ให้สวยและมีลูกเล่นมากขึ้น เช่น เช่น การเคลือบ UV, Spot UV (คลือบเฉพาะจุด), เคลือบ pvc เงา เคลือบ pvc ด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและคงทน และทนต่อการเปียกน้ำ พิมพ์เดินทอง ปั้มนูน ใช้กับตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ โลโก้

รูปแบบการพับ
การพับโบว์ชัวร์ทำได้หลายวิธีตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น

การพับโบว์ชัวร์


????????????????????inkjet
???????????????????????
check cost ondemand printing
checkcost offset printing