ชำระเงิน

การชำระเงิน ท่านลูกค้าต้องได้รับการสรุปค่าใช้จ่าย ค่าสินค้าและบริการจากทีมงาน Print Express จากนั้นให้ท่านลูกค้าโอนเงินมัดจำค่าสินค้าและบริการตามที่ตกลงไว้
Payment

payment-bank

pay-say